submerse

 • 1Submerse — Sub*merse , a. (Bot.) Submersed. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 2submerse — index immerse (plunge into) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …

  Law dictionary

 • 3submerse — (v.) early 15c., from L. submersus, pp. of submergere (see SUBMERGE (Cf. submerge)). Related: Submersed; submersing …

  Etymology dictionary

 • 4submerse — ► VERB technical ▪ submerge …

  English terms dictionary

 • 5submerse — [səb mʉrs′] vt. submersed, submersing [< L submersus, pp. of submergere] SUBMERGE submersion [submʉr′zhən, sub mʉr′shən] n …

  English World dictionary

 • 6submerse Wasserpflanzen — vandenyje skendintys augalai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalai, kurių kūnas skendi vandens telkinio vandenyje: daugelis daugialąsčių dumblių, kai kurios samanos, vandeniniai paparčiai. Iš žiedinių augalų – nertys,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 7submerse — transitive verb (submersed; submersing) Etymology: Latin submersus, past participle of submergere Date: 1837 submerge • submersion noun …

  New Collegiate Dictionary

 • 8submerse — submersion /seuhb merr zheuhn, sheuhn/, n. /seuhb merrs /, v.t., submersed, submersing. to submerge. [1830 40; prob. back formation from submersion < LL submersion , s. of submersio a sinking, equiv. to L submers(us) ptp. of submergere to&#8230; …

  Universalium

 • 9submerse — verb To submerge See Also: submersible, submersion …

  Wiktionary

 • 10submerse — (Roget s Thesaurus II) verb 1. To plunge briefly in or into a liquid: dip, douse, duck, dunk, immerge, immerse, souse, submerge. See ENTER. 2. To go beneath the surface or to the bottom of a liquid: founder1, sink, submerge. See RISE …

  English dictionary for students